DR.MUSTAFA AYKUT TURKCELL CEO DANIŞMANI

Mustafa Aykut, Mayıs 2015’den bu yana Turkcell’in Yönetim Kurulu ve CEO’suna ileri telekom teknolojileri ve politikaları konularında ‘principal’ danışmanlık hizmeti yapıyor. Turkcell’den önce Türk Telekom'da, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Politikaları Koordinatörü olarak çalıştı. Çalışma hayatına TESTAŞ Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi’nde araştırmacı olarak  başladı. Daha sonra, öğretim görevlisi ve akademik araştırmacı olarak devam etti. Yurt dışında Alcatel ve Ericsson Firmaları’nda GSM ve 3G Teknolojilerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarında aktif sorumluluklar üstlendi.

ITU ve ETSI Çalışma Grupları’nda standarların belirlenmesinde görevler aldı. Dört kıtada, pek çok ülkede Mobil İletişim Şebekelerinin planlanması ve kurulumunda tasarımcı olarak bulundu. 2004’te Türkiye’ye dönüp, Turkcell'e katılarak, Ar-Ge Bölümü’nü kurdu ve yönetti. Dünya GSM Birliği'nde (GSMA) Yönetim Kurulu Gözlemcisidir. Aynı organizasyonda daha önce İcra Kurulu Üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı ve Regülasyonlar Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı. Üniversiteler, üreticiler ve operatörlerde, mobil ve sabit, askeri ve sivil haberleşme sistemleri üzerine edindiği profesyonel deneyim ve birikim ile SAMENA Telekomünikasyon Konseyi’nde Politikalar Kurulu Başkanlığı yaptı. Şu anda, Regülasyon Stratejileri ve Politikaları’ndan sorumludur. Türkiye’de de kamu kuruluşlarının sektörel çalışmalarına dahil olarak Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, DPT, TÜBİTAK ve BTK’nın bir çok çalışmasına katkı verdi.

ETNO (European Telecommunication Network Operators) Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı bir çok etkinlikte konuşmacı olarak Gelecek Telekomünikasyon Teknolojilerini anlattı. 10 yıldır üniversitelerde Gelecek Bilgisi başlığında dersler veriyor. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde konuk Dr. Öğretim Üyesidir. Mustafa Aykut’un ODTÜ Elektrik Mühendisliği’nden BSc. ODTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri Bilgisayar Bilimleri Mühendislikleri’nden MSc. Hacettepe ve Oslo Üniversiteleri Bilgisayar ve Informatics Mühendislikleri’nden PhD. Dereceleri vardır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Post a Comment

أحدث أقدم